top of page

powrót

Pkt. 6

Celem Fundacji jest wspieranie działalności artystycznej, promocja i upowszechnianie najmłodszej kultury i sztuki polskiej w kraju i zagranicą, wspieranie edukacji artystycznej oraz kulturowej uczniów i studentów szkół i uczelni artystycznych i umożliwienie rozwoju artystycznego dzieciom, młodzieży i dorosłym.

 

Pkt. 7

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:

  1. wspieranie i promowanie działalności artystów poprzez zapewnienie im m.in. pomocy w realizacji projektów artystycznych, społecznych i edukacyjnych;

  2. współpracę i wymianę artystyczną i kulturalną dla osiągnięcia celów statutowych;

  3. tworzenie miejsc dla rozwoju artystycznego oraz organizowanie i udział w imprezach promujących artystów;

  4. nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury, osobami prywatnymi oraz firmami polskimi i zagranicznymi w celu promocji kultury i sztuki polskiej;

  5. wydawanie katalogów, albumów i czasopism związanych z zakresem celów statutowych Fundacji;

  6. pozyskiwanie stypendiów oraz środków finansowych dla uzdolnionych artystycznie oraz intelektualnie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pozyskiwanie funduszy z grantów, dotacji oraz sponsorów prywatnych i firm na projekty związane z działalnością Fundacji.

Statut Fundacji

bottom of page