top of page

powrót

grafiki z podpisami kursy-6.jpg
kursy grafiki projektowanie.jpg
grafiki z podpisami kursy-7.jpg
grafiki z podpisami kursy-1.jpg
grafiki z podpisami kursy-4.jpg
grafiki z podpisami kursy-3.jpg
grafika kompozycja.jpg

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD WRZEŚNIA DO CZERWCA. 

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 15-TEGO WRZEŚNIA, ZAPISY TRWAJĄ.

DO GRUPY MOŻNA DOŁĄCZYĆ W DOWOLNYM MOMENCIE.

 

 

Wszystko czego nie stworzyła natura zostało najpierw NARYSOWANE. 

Kompozycja wymagana jest w tej czy innej formie w teczce na większość wydziałów oraz jest etapem egzaminu na wszystkich wydziałach.

Rysunek jako język obliguje do płynnego posługiwania się nim, zarówno na płaszczyźnie abstrakcyjnych idei jak i bezpośredniego czytelnego przekazu. Jak wspomniano wyżej rysowanie to sposób obrazowego myślenia, dążącego do nadania formy i wizualizacji naszych pomysłów. Dla każdego artysty, projektanta, architekta, stolarza, krawca czy budowlańca język rysunku będzie inny, tak samo jak mowy, jednak jego zasady, jego rdzeń czy trzon często będą tożsame.

Na zajęciach zmierzymy się z zagadnieniami perspektywy, kompozycji, światłocieniem i mnóstwem innych pojęć popartych konkretnymi ćwiczeniami, mającymi na celu usprawnienie Twoich umiejętności komunikacji obrazem niezależnie od dziedziny, w której działasz, bądź chcesz działać. 

DZIĘKI TYM ZAJĘCIOM BĘDZIESZ W STANIE NARYSOWAĆ DOSŁOWNIE WSZYSTKO.

Zajęcia prowadzone są przez zawodowych artystów, absolwentów Warszawskiej ASP.

DLA KOGO ?

- przygotowujących teczki do liceów i na studia

- wszystkich chcących spróbować swoich sił w rysunku od podstaw

- dla już posiadających doświadczenia, chcących rozwijać się dalej

- przyszłych komiksiarzy, grafików,  graficiarzy, architektów i projektantów

TERMINY:

CZWARTEK 17:00-20:00

W razie jakikolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

CENY:

Płatność 250 zł na konto co 4 tygodnie w przód - cena dotyczy jednych wybranych zajęć (łącznie 4 zajęcia)

(PRZYKŁAD: zajęcia zaczynają się 11 września, przed tą datą należy zrobić przelew, kolejną płatność będzie trzeba zrobić przed 9 października) 

PRZYKŁAD 2: jeżeli uczestnik rozpoczął zajęcia w późniejszym terminie niż reszta kursantów - płaci za zajęcia od daty rozpoczęcia i ma zapłacone za 4 tygodnie w przód)

400 zł płatność miesięczna na konto przed każdymi pierwszymi zajęciami - cena dotyczy dwóch wybranych zajęć (łącznie 8 zajęć)

*Wszystkie niewykorzystane, a opłacone zajęcia  można odbyć w trakcie trwania innych zajęć trzeba tylko powiedzieć ze się będzie i być :) 

*Całkowity dochód z zajęć przekazywany jest na cele statutowe Fundacji Galeria Autonomia

Kompozycja

bottom of page