top of page

powrót

grafiki z podpisami kursy-6.jpg
kursy grafiki projektowanie.jpg
grafiki z podpisami kursy-7.jpg
grafiki z podpisami kursy-1.jpg
grafiki z podpisami kursy-4.jpg
grafiki z podpisami kursy-3.jpg
grafika kompozycja.jpg
20230216_194452.jpg

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD WRZEŚNIA DO CZERWCA. 

 

MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO GRUPY W KAŻDYM MOMENCIE, ZAPISY TRWAJĄ.

 

Wszystko czego nie stworzyła natura zostało najpierw NARYSOWANE. 

Kompozycja wymagana jest w tej czy innej formie w teczce na większość wydziałów oraz jest etapem egzaminu na wszystkich wydziałach.

Rysunek jako język obliguje do płynnego posługiwania się nim, zarówno na płaszczyźnie abstrakcyjnych idei jak i bezpośredniego czytelnego przekazu. Jak wspomniano wyżej rysowanie to sposób obrazowego myślenia, dążącego do nadania formy i wizualizacji naszych pomysłów. Dla każdego artysty, projektanta, architekta, stolarza, krawca czy budowlańca język rysunku będzie inny, tak samo jak mowy, jednak jego zasady, jego rdzeń czy trzon często będą tożsame.

Na zajęciach zmierzymy się z zagadnieniami perspektywy, kompozycji, światłocieniem i mnóstwem innych pojęć popartych konkretnymi ćwiczeniami, mającymi na celu usprawnienie Twoich umiejętności komunikacji obrazem niezależnie od dziedziny, w której działasz, bądź chcesz działać. 

DZIĘKI TYM ZAJĘCIOM BĘDZIESZ W STANIE NARYSOWAĆ DOSŁOWNIE WSZYSTKO.

Zajęcia prowadzone są przez zawodowych artystów, absolwentów Warszawskiej ASP.

DLA KOGO ?

- przygotowujących teczki do liceów i na studia

- wszystkich chcących spróbować swoich sił w rysunku od podstaw

- dla już posiadających doświadczenia, chcących rozwijać się dalej

- przyszłych komiksiarzy, grafików,  graficiarzy, architektów i projektantów

TERMINY:

CZWARTEK 17:00-20:00

W razie jakikolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

CENY:

300 zł za 4 zajęcia - cena dotyczy jednych wybranych zajęć 

450 zł za 8 zajęć - cena dotyczy dwóch wybranych zajęć 

*Wszystkie niewykorzystane, a opłacone zajęcia  można odbyć w trakcie trwania innych zajęć trzeba tylko powiedzieć ze się będzie i być :) 

*Całkowity dochód z zajęć przekazywany jest na cele statutowe Fundacji Galeria Autonomia

Kompozycja

bottom of page